Allmänna villkor

Välkommen till ProBuilds försäljningsvillkor och allmänna villkor för konsumenter och företagskunder. Vi strävar efter att erbjuda tydliga och transparenta villkor för våra kunder. Nedan finner du detaljerade bestämmelser som reglerar våra tjänster och avtal.

1. Offert 1.1 Giltighetstiden för våra offertförslag är normalt 14 dagar, om inget annat särskilt avtalats.

2. Avtal 2.1 Ett avtal träds i kraft efter att kunden har accepterat vår offert, antingen skriftligt eller muntligt. Vid detta tillfälle begär vi vanligtvis en initial betalning på 20% av den totala offertsumman för att påbörja arbetet.

3. Projektering och Projektledningstjänster 3.1 Våra arkitekt-, konstruktions- och konsulttjänster inkluderar bland annat ritningsuppdrag enligt kundens specifikationer. Kunden är ansvarig för att tillhandahålla korrekta underlag för projekteringen, med undantag för specifika mätningsuppdrag som kan avtalas separat. 3.2 Vi tillämpar Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag (ABK09) på våra projekt. 3.3 Vi tillhandahåller konsultansvarsförsäkring för din trygghet.

4. Leverans 4.1 Leveranstiden för våra tjänster bekräftas skriftligt av oss. 4.2 Ritningar levereras vanligtvis i PDF-format för din bekvämlighet.

5. Debitering 5.1 Vår timdebitering för arkitekttjänster är 700 kr exklusive moms, medan konstruktionstjänster debiteras till 800 kr exklusive moms per timme. 5.2 Vid fastprisavtal gäller andra bestämmelser. 5.3 Vi debiterar minst en timmes arbete och avrundar upp till närmaste halvtimme. 5.4 Vid arbete utanför våra kontor debiterar vi även resetid enligt våra timsatser.

6. Betalning 6.1 Fakturor för våra tjänster ska betalas inom 14 dagar från fakturadatumet. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta. 6.2 Resekostnader och andra utlägg faktureras separat.

7. Materialrätt/Immaterialrätt 7.1 Kunden får använda vårt material för avtalade ändamål. Annan användning kräver vårt godkännande. 7.2 Rätten till originalhandlingar förblir hos oss och får inte överlåtas utan vårt medgivande. 7.3 Vi förbehåller oss rätten att använda vårt material som referensobjekt.

8. Ansvar 8.1 Vi ansvarar för att leverera tjänster enligt överenskommelse och branschstandard. 8.2 Vi ansvarar inte för skador orsakade av tredje part eller force majeure-händelser.

Vi är stolta över att erbjuda professionella och pålitliga tjänster till våra kunder. För eventuella frågor eller ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.