Konstruktionsritning

Projekt: Konstruktionsritningar till Åkerby 2:30
Kund: Privatperson
Stad: Stockholm
Vad vi gjort: Konstruktionsritningar och detaljer.

Om projektet:

Kunden efterfrågade konstruktionsritningar till huset och terassen. Vi tog fram ritningar på sektionen och anslutningar. Det var även efterfrågat att ta fram en grund-/teknisk beskrivning. Vi hjälpte även kunden med det och bygglovet blev beviljat.