Bankosekreteraren 10

Projekt: Bankosekreteraren 10
Kund: Företag
Stad: Stockholm, Danderyd
Antal kvm: –
Vad vi gjort: Konstruktionritningar

Om projektet:

Uppdragsresultatets ändamål är användande för ombyggnation och påbyggnation av projekt. ProBuild utredde befintlig stomme som omfattas av ombyggnation samt den nya stommen med tillhörande ritningar.