Pågående: Kv Grenå

Projekt: Lokalrenovering & optimering av ytor
Kund: Företagskund
Stad: Stockholm
Vad vi har gjort: Projektering, projektledning samt inköp.

Om projektet:

Ett tidigare storkök, vars bäst-före-datum passerat för flera år sedan, genomgår en omvandling. Den nya hyresgästen planerar att förvandla det till en modern reception för att välkomna nya kunder. Renoveringen innefattar uppgraderat kakel, elegant akustikpaneler och en förbättrad planlösning för att öka verksamhetens effektivitet.