Rostvingen

Projekt: Industrifastighet
Kund: Företagskund
Stad: Göteborg
Vad vi har gjort: Arkitektritningar och konstruktionsritningar

Om projektet:

Kunden förvärvade en tomt med en befintlig fastighet och önskade omvandla platsen genom att riva den befintliga byggnaden för att möjliggöra en ny och modern struktur. Vi stödde kunden genom hela processen genom att tillhandahålla arkitektoniska och konstruktionsritningar för den snabba etapp 1-byggnationen. För närvarande driver vi etapp 2, där vi planerar att bygga ytterligare strukturer på fastigheten och implementera ett extra invändigt plan för att maximera användbarheten och potentialen hos den nya byggnaden.