Projekt: Bygglov till Säby 22
Kund: Företag
Stad: Södertälje
Vad vi gjort: Bygglovsritnignar, Konstruktionsberäkningar, dimensionering av tillbyggnad.

Om projektet:

En beställning på helhetslösning till bygglovet, bygglovsritningar och konstruktionsritning efterfrågades. Kunden behövde även hjälp med att dimensionera balkar som skulle bära upp den påbyggda övervåningen. Våra byggnadskonstruktörer tog fram konstruktionsberäkningar.