Våra Tjänster

Vi på ProBuild är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett spektrum av tjänster inom byggbranschen. Vi är flexibla och erfarna vilket innebär att vi kan ta oss ann projekt från skisskede till avslutande av relationshandlingar, men vi skulle även kunna dyka in i ett projekt under en viss fas som exempelvis hyresgästanpassning, bygghandlingsskede, systemhandling.

Men det stannar inte där. Vi strävar efter att göra din byggresa ännu smidigare och mer effektiv. Därför introducerar vi nu en heltäckande lösning inom projektledning och projektering. Med vår expertis och erfarenhet tar vi hand om hela processen åt dig, från planering till färdigställande.

Oavsett om det gäller att hantera olika entreprenörer, budgetering eller tidsplanering, så kan du luta dig tillbaka och lita på att vi tar hand om allt. Vi strävar efter att göra ditt byggprojekt så smidigt och problemfritt som möjligt, så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig.

Vi utför det mesta inom projektering & projektledning när det kommer till byggnader. Vill du komma iväg till vår offertsida trycker du här:

Inom Arkitektur/bygglovsritningar

 • Bygglovsritningar för:
  • Flerbostadshus
  • Villor
  • Radhus/kedjehus/parhus
  • Förskolor
  • Kontorsbyggnader
  • Bilhallar
  • Ridhus
  • Stall
  • Pooler
  • Lagerhallar
  • Attefallshus och friggebodar
  • Garage
  • Tillbyggnader
  • Ombyggnader
  • Skyltar och skärmtak
  • Fasadändring

Inom konstruktion/k-ritningar

 • Beräkningar enl. Eurokod och EKS
 • Grundplaner och plintplaner med tillhörande detaljering
 • Pålplaner och påldetaljering
 • Armeringsplaner och armeringsdetaljering
 • Bjälklagsritningar
 • Stomstabilisering
 • Stomkomplettering
 • Takplaner
 • Byggdetaljer
 • Stål-, betong- och trädetaljering
 • 3D-samordning
 • Dimensioneringskontroll enl. EKS
 • Utredning av bärande och icke-bärande väggar
 • Konstruktionsintyg
 • Avväxlingar för håltagning

Inom Projektledning:

 • Anbud, upphandling & avtal
 • Bygg- & projektledning
 • Kalkyler
 • Projekteringsledning

Övrigt:

 • Fotorealistiska illustrationer
  • Interiört och exteriört
 • Solstudier
 • Relationshandlingar
 • 3D-samordning
 • Planritningar för mäklare

Våra Tjänster

Vi på ProBuild är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett spektrum av tjänster inom byggbranschen. Vi är flexibla och erfarna vilket innebär att vi kan ta oss ann projekt från skisskede till avslutande av relationshandlingar, men vi skulle även kunna dyka in i ett projekt under en viss fas som exempelvis hyresgästanpassning, bygghandlingsskede osv.

Men det stannar inte där. Vi strävar efter att göra din byggresa ännu smidigare och mer effektiv. Därför introducerar vi nu en heltäckande lösning inom projektledning och projektering. Med vår expertis och erfarenhet tar vi hand om hela processen åt dig, från planering till färdigställande.

Oavsett om det gäller att hantera olika entreprenörer, budgetering eller tidsplanering, så kan du luta dig tillbaka och lita på att vi tar hand om allt. Vi strävar efter att göra ditt byggprojekt så smidigt och problemfritt som möjligt, så att du kan fokusera på det som är viktigt för dig.

Vi utför det mesta inom projektledning och projektering när det kommer till bygg samt fastigheter. Vill du komma iväg till vår offertsida trycker du här:

Inom Arkitektur/bygglovsritningar

 • Bygglovsritningar för:
  • Flerbostadshus
  • Villor
  • Radhus/kedjehus/parhus
  • Förskolor
  • Kontorsbyggnader
  • Bilhallar
  • Ridhus
  • Stall
  • Pooler
  • Lagerhallar
  • Attefallshus och friggebodar
  • Garage
  • Tillbyggnader
  • Ombyggnader
  • Skyltar och skärmtak
  • Fasadändring

Inom konstruktion/k-ritningar

 • Beräkningar enl. Eurokod och EKS
 • Grundplaner och plintplaner
 • Stomstabilisering
 • Stomkomplettering
 • Armeringsplaner
 • Takplaner
 • Byggdetaljer
 • 3D-samordning

Inom Projektledning:

 • Anbud, upphandling & avtal
 • Bygg- & projektledning
 • Kalkyler
 • Projekteringsledning

Övrigt:

 • Fotorealistiska illustrationer
  • Interiört och exteriört
 • Solstudier
 • Relationshandlingar
 • 3D-samordning
 • Planritningar för mäklare